Om församlingen

Lövnäskyrkan tillhör Equmeniakyrkan som är en ny kyrka sedan några år. Missionskyrkan har gått tillsammans med Metodisterna och Baptistsamfundet i Sverige och bildat Equmeniakyrkan.

Vi vill vara en gemenskap som finns till för alla åldrar. Det finns scout för de yngsta som är en del av Equmenia (ungdomsorganisationen) men också stickcafé som träffas varannan vecka och vänder sig till alla som vill vara med och sticka eller virka. De stickade alstren skickar vi sedan till barn i Baltikum.

Varannan vecka studerar vi bibeltexter och delar våra tankar med varandra.
För alla som vill fördjupa sig i bibeltexter är detta ett utmärkt forum.

Minst varannan vecka har vi gudstjänster och välkomnar dig som vill dela vår gemenskap i kyrka. Tider och typ av gudstjänst hittar du under fliken Nytt.
Föreläsningar och musikkvällar är också en del av vår verksamhet liksom samtalskvällar om allt som rör livet, oftast omkring Bibeln.

”En kyrka för hela livet där Jesus Kristus förändrar dig, mig och världen”.
Det är mottot för Equmeniakyrkan som vi vill sträva emot. Vi är vanliga människor i församlingen som tror på en Gud som vill finnas med oss i livet, mitt i vardagen. Genom att lyssna till Bibelns ord och be tillsammans kan vi ana att det finns en annan dimension som vill vara en kraft i tillvaron.
Tänk att få beröras av Guds kärlek som är starkare och närmare än vi själva kan förstå och ana.

Just du är välkommen att dela med dig av dina erfarenheter i
Lövnäskyrkans gemenskap.
Tillsammans skapar vi en kyrka för hela livet.
Varmt välkommen!