Aktuellt

JULI

Sönd 26 17.00 Gudstjänst
Gunlög Ehne, Gunnel Berdén, Cecilia Röjder
Ta gärna med fikakorg


På Grund av Corona pausar församlingen verksamheten till 9 juni!

Ta hand om er och håll kontakten med varandra!
Joh.3:17, Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.